O spoločnosti

ARMA-MANAGEMENT s.r.o. je spoločnosťou, ktorá sa špecializuje v oblasti strojárskeho, chemického a farmaceutického priemyslu s dodávkami priemyselných armatúr, čerpadiel a hutného materiálu. Od založenia firmy v roku 2002 si spoločnosť získala silné postavenie ako na domácom, tak aj na zahraničnom trhu. Naša spoločnosť kladie veľký dôraz na profesionalitu a flexibilný prístup k riešeniu potrieb obchodných partnerov. Kvalita systému riadenia spoločnosti a poskytovania jej služieb, bola v roku 2012 potvrdená certifikátom kvality ISO 9001:2008 vystaveným certifikačným orgánom ELBACERT, a.s.